You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close

Je limitován počet fotografií na jedné straně?

Není. Počet fotografií na jednotlivých stranách je zcela ve vaší režii.
Pro každou stranu nebo dvoustranu ve fotoknize lze vybrat některou z výchozí nabídky šablon. Ty standardně poskytují prostor pro různý počet snímků. Více o použití šablon naleznete ZDE.


Pokud chcete vědět něco jiného, napište nám
  • 49
  • 22-Feb-2018
  • 3966 Views