You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Domov > Bontia Studio pro Windows > Jak přenést data vytvořených knih na nový počítač?
Jak přenést data vytvořených knih na nový počítač?
print icon

1. Na novém počítači nainstalujte Bontia Studio standardním způsobem. Program zatím neotvírejte.

2. Na starém počítači spusťte "Průzkumník souborů", abyste mohli vyhledat vaše uložené vytvořené fotoknihy. 

3. Do adresního řádku Průzkumníka zadejte: %appdata%\Exec.

 

4. Tím se v Průzkumníku otevře složka, ve které má staré Bontia Studio uložené vaše fotoknihy. Měli byste zde vidět složku s názvem "Phobo".

 

 

POZNÁMKA: k této složce lze dojít také přes Tento Počítač > disk C: > Users > [složka s vaším přihlašovacím jménem ve Windows] > AppData > Roaming > Exec

Pokud složku nevidíte, pak je nutné v Průzkumníku na záložce Zobrazení zapnout “Skryté položky”.

 

 

5.  Složku Phobo - se vším, co obsahuje - nakopírujte na nový počítač do složky %appdata%\Exec. (Na novém počítači už je v adresáři Exec jedna složka Phobo – tu jednoduše přepíšete adresářem ze starého počítače.)

6.  Spusťte Bontia Studio na novém počítači. V seznamu knih byste měli vidět knihy přenesené ze starého počítače.

 

Další informace:

- tímto způsobem nelze slučovat obsahy složek z více různých počítačů.

- pokud jste si ve starém Studiu vypnuli vytváření kopií snímků (ověřte ve starém počítači ve Studiu v Možnosti > Snímky > Při importu snímků vytvářet kopie), nakopírujte si snímky použité v knihách na nový počítač separátně, a pak v knize na novém počítači zvolte příkaz Kniha  > Dohledat snímky.

 

 

zpětná vazba
67 mimo 96 našel to užitečné

přejděte na horní ikonu