You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close

Jak přenést data vytvořených knih na nový počítač?

1. Na novém počítači nainstalujte Bontia Studio standardním způsobem.

2. Na starém počítači spůsťte "Průzkumník souborů". 

3. Do adresního řádku Průzkumníka zadejte: %appdata%\Exec

4. Tím se v Průzkumníku otevře složka, ve které má Bontia Studio uložené vaše fotoknihy. Měli byste zde vidět složku s názvem "Phobo".

POZNÁMKA: k této složce lze dojít také přes Tento Počítač > disk C: > Users > [složka s vaším přihlašovacím jménem ve Windows] > AppData > Roaming > Exec
Pokud složku nevidíte, pak je nutné v Průzkumníku na záložce Zobrazení zapnout “Skryté položky”.

5.  Obsah složky Phobo - se vším, co obsahuje - nakopírujte na nový počítač do složky %appdata%\Exec. (Na novém počítači je v adresáři Exec také složka Phobo – tu jednoduše přepíšete adresářem ze starého počítače.)

6.  Spusťte Bontia Studio na novém počítači. V seznamu knih byste měli vidět knihy přenesené ze starého počítače.

Další informace:

* Tímto způsobem nelze slučovat obsahy složek z více různých počítačů.

* Pokud jste si ve Studiu vypnuli vytváření kopií snímků (Možnosti > Snímky > Při importu snímků vytvářet kopie), nakopírujte si tyto snímky na nový počítač separátně a pak v knize zvolte příkaz Kniha  > Dohledat snímky.

*Pokud složku nevidíte, pak je nutné v Průzkumníku na záložce Zobrazení zapnout “Skryté položky”.

Pokud chcete vědět něco jiného, napište nám