You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close

Jak změnit design celé knihy nebo šablony jednotlivé strany?

Design knihy lze změnit pouze v programu Bontia Studio. Otevřete si vaši fotoknihu, v nabídce „Kniha“ zvolte „Změnit“ a následně položku „Design“.
V otevřeném okně můžete vybírat ze všech designů, které jsou dostupné pro daný typ knihy.
NEPŘEHLÉDNĚTE! Ačkoliv se Bontia Studio snaží při změně designu zachovat alespoň základní rozložení knihy (např. počet snímků na stránce), tato změna nemusí vždy proběhnout podle představ uživatele. Toto chování je ovšem zcela záměrné, každý design má specifické rozložení textů a snímků a při jeho použití tak nutně dochází ke změně layoutu.


Jestliže chcete změnit šablonu jedné strany nebo dvoustrany, označte vybranou dvoustranu v seznamu dvoustran a klikněte na „Změnit“ (ve vrchním rohu dvoustrany). V nabídce vyberte šablonu jedné strany nebo celé dvoustrany.
Pokud chcete vědět něco jiného, napište nám
  • 36
  • 22-Feb-2018
  • 6389 Views