You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close

Jak uložit vlastní šablonu?

Pravým tlačítkem myši klikněte na stranu knihy, kterou chcete uložit, a zvolte položku „Vytvořit šablonu strany“. Následně si vyberte, zda chcete uložit pouze jednu stranu nebo celou dvoustranu.
Vámi uloženou šablonu naleznete v seznamu výchozích šablon. Bude označena modrou záložkou.


Pokud chcete vědět něco jiného, napište nám
  • 228
  • 22-Feb-2018
  • 3703 Views