You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close

Jak funguje ukládání rozpracovaných fotoknih?

Bontia Studio automaticky ukládá naposledy provedené změny. Tvorbu fotoknihy lze proto libovolně přerušit v jakékoliv fázi a program je možné kdykoliv vypnout.
Po jeho opětovném zapnutí se zobrazí fotoknihy ve stavu, který odpovídá naposledy provedeným změnám.
Dokud není přerušena tvorba konkrétní fotoknihy (vypnutím programu nebo zahájením tvorby jiné knihy), lze vracet zpět veškeré změny, které v knize byly provedeny.
V menu vyhledejte položku „Úpravy“ a zvolte „Zpět“, nebo „Znovu“ (podle toho, zda chcete přejít k předchozímu stavu, nebo zda chcete vrátit dříve odmítnutou změnu).
Pokud chcete vědět něco jiného, napište nám