You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Domov > Bontia Studio pro Windows > Jaké jsou klávesové zkratky pro usnadnění práce?
Jaké jsou klávesové zkratky pro usnadnění práce?
print icon

ZÁKLADNÍ POVELY

 • Ctrl + N – nabídne možnost zahájení tvorby nové knížky
 • Ctrl + Q – ukončí aplikaci

OZNAČENÍ

 • Ctrl + A – označí všechny objekty na dvoustraně nebo všechny dvoustrany v knize
 • Ctrl + levé tlačítko myši – označí vybrané objekty na dvoustraně nebo vybrané dvoustrany v knize
 • Shift + levé tlačítko myši – označí vybrané dvoustrany v knize

KOPÍROVÁNÍ A VKLÁDÁNÍ

 • Ctrl + D – vloží nové fotografie do zásobníku fotografií
 • Ctrl + Shift + D – umožní přidat celou složku s fotografiemi do zásobníku fotografií
 • Ctrl + C – zkopíruje označený objekt (původní kopírovaný objekt zachová)
 • Ctrl + X – vyjme označený objekt (původní kopírovaný objekt nezachová)
 • Ctrl + V – vloží naposledy zkopírovaný či vyjmutý objekt

MAZÁNÍ

 • Delete – vymaže fotografii (rámeček pro vložení nové fotografie zachová) nebo jiný označený objekt
 • Ctrl + Delete – vymaže fotografii i s rámečkem nebo jakýkoliv označený objekt

UMÍSTĚNÍ OBJEKTŮ

 • Ctrl + ) – posune vybraný objekt za vedlejší objekt
 • Ctrl + Ú – posune vybraný objekt před vedlejší objekt
 • Ctrl + Shift + ) – posune vybraný objekt do pozadí
 • Ctrl + Shift + Ú – posune vybraný objekt do popředí

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

 • Ctrl + Num + (mimo numerickou klávesnici Ctrl + ´) – přiblíží pracovní okno
 • Ctrl + Num - (mimo numerickou klávesnici Ctrl + =) – oddálí pracovní okno
 • Ctrl + 0 (mimo numerickou klávesnici Ctrl + É) – pracovní okno vrátí do výchozí velikosti
 • Ctrl + Z – vrátí tvůrčí proces o krok zpět
 • Ctrl + Y – posune tvůrčí proces o krok dopředu, pokud jsme se předtím vrátili o krok zpátky
 • Ctrl + Ů – zobrazí nastavené okraje stránky
 • Ctrl + Shift + Ů – zapne možnost přichytávat objekty k nastaveným okrajům
 • Ctrl + L – zamkne či odemkne šablony (vhodné použít, pokud se rozhodneme editovat čísla stránek)

ŠABLONY

 • Ctrl + E – upraví šablonu levé strany
 • Ctrl + R – upraví šablonu pravé strany

KONTROLA

 • F11 – zobrazí kontrolní náhled knížky. Doporučujeme zkontrolovat knihu VŽDY před zahájením objednávkového procesu.

 

zpětná vazba
2 mimo 8 našel to užitečné

přejděte na horní ikonu