You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close

Je možné změnit potvrzenou objednávku?

Není. Výrobní proces, který se váže na objednání produktu, je plně automatizovaný. Po přijetí vašich dat a platby již nelze objednávku změnit.
Pokud ovšem objednávka, ve které chcete provést změny, není zaplacená, neplaťte ji, zašlete nám její číslo a vytvořte objednávku novou. Původní objednávka bude z naší strany stornována.
Pokud chcete vědět něco jiného, napište nám
  • 53
  • 24-Jan-2017
  • 3184 Views