You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close

Jak zrychlit pomalé odesílání dat?

Většina datových připojení je asynchronní. Připojení tohoto typu umožňuje přenos dat k vám rychleji než od vás. Pokud chcete data odesílat rychleji, jedinou možností je pořízení rychlejšího připojení u vašeho poskytovatele.
Pokud chcete vědět něco jiného, napište nám
  • 48
  • 24-Jan-2017
  • 4277 Views