You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Domov > Tvorba kalendářů, obrazů a fotek > Na co dát pozor při vkládání snímků do fotoobrazů?
Na co dát pozor při vkládání snímků do fotoobrazů?
print icon
Výběr vaší fotografie uzpůsobte požadavku, aby se na bocích rámu fotoobrazu nevyskytovaly důležité objekty (texty, klíčové detaily apod.). Nevkládejte také snímky s rámečky.
Plátno s vaší fotografií natáhneme na dřevěný rám. Během této části výrobního procesu může dojít k posunutí fotky o několik milimetrů.
 
 
Výše vidíte nesprávné umístění fotografie. Podstatná část snímku může být nežádoucím způsobem zalomena, resp. zobrazena až na tzv. boku rámu.
 
Fotografie byla lehce posunuta směrem doprava. Nevhodné zalomení snímku nehrozí.
Pokud váš snímek na okrajích obsahuje objekty, které by měly být vidět, pokuste se snímek upravit (zmenšit/zvětšit, otočit či posunout) přímo v aplikaci. V případě, že snímek nelze zmenšit, znamená to, že alespoň jeden z jeho rozměrů odpovídá nejmenšímu rozměru rámečku pro vložení fotky.
Zmenšení fotografie takovým způsobem, aby byla menší než samotný rámeček pro vložení fotky, není reálné a nelze jej obejít ani proporcionálním zmenšením snímku v externím programu.
 
zpětná vazba
0 mimo 3 našel to užitečné

přejděte na horní ikonu