You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close

Co znamená zobrazení červeného vykřičníku u kalendářů, fotografií, obrazů a plakátů?

Výstražné vykřičníky upozorňují na nedostatečné rozlišení fotografií. Červený vykřičník znamená, že fotografie není vhodná, resp. je možné ji vytisknout jen ve velice špatné kvalitě. 
Je samozřejmě ideální, když u použitých fotografií nebudete mít žádné výstražné vykřičníky. Toho docílíte tím, že fotky zmenšíte (pokud jste v nich dělali výřez) nebo je nahradíte snímky s větším počtem obrazových bodů.
Ze zkušenosti však víme, že pokud není zákazník zcela zaměřený na kvalitu a vnímá hlavně obsah snímků, snížené kvality díky nedostatečnému rozlišení si nevšimne. 
Přečtěte si více informací o doporučené kvalitě fotografií.
Pokud chcete vědět něco jiného, napište nám