You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close

Co znamená „Není platná aplikace typu Win32“?

Toto hlášení se může zobrazit v situacích, kdy se Bontia Studio pokouší otevřít snímek pomocí příkazu Soubor > Otevřít v kontextovém menu snímku. Hlášení se zobrazí, pokud váš systém nemá pro otevírání snímků zaregistrovanou funkční aplikaci.
Problém vyřešíte správným nastavením výchozí aplikace pro otevírání snímků:
  • Nad snímkem ve Studiu klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Soubor > Otevřít umístění.
  • V nově otevřeném okně klikněte znovu pravým tlačítkem na označený snímek a zvolte Otevřít v programu > Zvolit jinou aplikaci...
  • Vyberte si z nabídky vhodný program a zaškrtněte "K otevírání souborů vždycky používat tuto aplikaci".
Pokud chcete vědět něco jiného, napište nám
  • 32
  • 02-Feb-2018
  • 12592 Views