Jak přenést data vytvořených knih na nový počítač?

1. Na novém počítači nainstalujte Bontia Studio.

2. Na starém počítači otevřete následující složku: c:\Users\[zde doplňte jméno uživatele Windows]\AppData\Roaming\Exec\

   Poznámka: pokud tuto složku nevidíte, zapněte si zobrazení skrytých souborů (viz obrázky níže).

   Poznámka: uvedenou složku můžete otevřít jednoduše také tím, že do adresního řádku Průzkumníka souborů zadáte: %appdata%\Exec\

3. Obsah výše uvedené složky (tedy adresář Phobo a vše co obsahuje) nakopírujte do následujícího adresáře na novém počítači:

   c:\Users\[zde doplňte jméno uživatele Windows]\AppData\Roaming\Exec\

   Poznámka: Pozor, jméno uživatele na novém počítači může být jiné než na starém PC. I v tomto případě si můžete nalezení složky usnadnit tím, že do adresního řádku Průzkumníka souborů zadáte: %appdata%\Exec\ případně si zapnete zobrazení skrytých souborů (viz obrázky níže).

4. Spusťte Bontia Studio na novém počítači. V seznamu knih byste měli vidět knihy přenesené ze starého počítače.

* Ve Windows XP se složka s knihami nachází na cestě: c:\Documents and Settings\[jméno_uživatele]\Data aplikací\Exec\

* Tímto způsobem nelze slučovat obsahy složek z více různých počítačů.

* Pokud jste si ve Studiu vypnuli vytváření kopií snímků (Možnosti > Snímky > Při importu snímků vytvářet kopie), nakopírujte si tyto snímky na nový počítač separátně a pak v knize zvolte příkaz Kniha  > Dohledat snímky.

* POZOR: Jestliže složku AppData nebo Data aplikací nemůžete nalézt, je pravděpodobně skrytá. Pro zobrazení skrytých souborů postupujte prosím takto:

 
Pro Windows 7:
V horní liště otevřeného okna vyhledejte položku „Uspořádat“, z nabídky vyberte „Možnosti složky a hledání“ a v seznamu pod záložkou „Zobrazení“ zaškrtněte „Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky“.
Pokud chcete vědět něco jiného, napište nám